Характеристики

НАШАТА ОСНОВНА ЦЕЛ

Нашата основна цел е да ви представим голям избор от продукти с високо качество и конкурентна цена.

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ

Нашите основни принципи са да изградим ползотворна конкурентна среда за всички наши партньори.

КАКВО Е НЕЩОТО КОЕТО НИ ВОДИ

Фирма Jenevra налага ежегодно нови тенденции и технологии в производството и на пазара на календари и рекламни материали.

ТРАДИЦИИ И МНОГОГОДИШНА ПРАКТИКА СА ТОВА КОЕТО НИ ПРАВИ ДОБЪР ПАРТНЬОР

През многогодишния си опит Jenevra се бори за оптимизация на работните процеси, максимално високо качество на материалите, с които работим, както и на изработката на всички крайни продукти.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Работим с фирми, доставчици на материали и услуги, доказали своето качество в дългосрочен план.

РАБОТНИЯ ПРОЦЕС

Добрите партньорски взаимоотношения, точност и коректност са нещата, които опитваме да вмъкнем във всеки аспект от нашата работа. От изобретяването и формирането на продукта, през неговата изработка, контакта с нашите клиенти до това да Ви доставим най-високо качество на услуги.

НАШИЯТ ЕКИП

Нашият екип е изграден от компетентни и опитни професионалисти.
X